Drużyna Grodu Trzygłowa

"Drużyna Grodu Trzygłowa" jest stowarzyszeniem zajmującym się zgłębianiem i popularyzowaniem kultury Słowian wczesnego średniowiecza. Realizuje to poprzez tzw. "odtwórstwo historyczne" czyli działanie zmierzające do odtworzenia wybranych dziedzin dawnej kultury zarówno w wymiarze materialnym jak duchowym i społecznym.

Nazwa "Drużyna Grodu Trzygłowa" oznacza, iż wiążemy swoją działalność z konkretnym miejscem - grodem szczecińskim. Swoje wzorce i natchnienie czerpiemy z kół koncentrycznych, pierwszym z nich jest sam Szczecin i całe Pomorze Zachodnie wraz ze szczególnym w naszych sercach miejscem Wolinem. Drugim kołem jest powstająca w połowie X wieku Polska, jako rozszerzające się od 100 lat władanie dynastii Piastów nad najbliższymi szczepami słowiańskimi. Najszerszym z kół jest cała Słowiańszczyzna, z której kulturą czujemy się związani, zarówno w odniesieniu do zachodniej, wschodniej, jak i południowej jej części.

Struktura

Struktura Drużyny została ustalona niemal u samego początku istnienia. Przez 10 lat organizowała życie i działalność DGT. Nazywaliśmy ją Strukturą, Hierarchią, byliśmy z niej dumni, ale była ona też wzorem dla innych. Minęła jednak dekada, zmieniliśmy się my i zmieniły się warunki w jakich żyjemy i działamy. Zaskakująco te zmiany mogą dobrze odzwierciedlać zmiany statusu wojowników rzeczywistych drużyn wczesnośredniowiecznych. Wcześniejsza grupa złożona z młodszych ludzi, była tak jak niegdyś drużyna starsza, która mocno związana była z osobą przywódcy i niemal bezustannie przebywała w jego otoczeniu. Wraz z wiekiem i doświadczeniem wojownicy osiadli na swoich włościach i stali się arystokracją wojskową, która przybywa na wezwanie. Zawsze w DGT niezwykle trudno było osiągnąć status Witezia i tylko nieco łatwiej go utrzymać. Dziś okazuje się niemal niemożliwym wypełnić dawne wymagania.

W tym duchu przekształciliśmy też DGT. Uczyniliśmy to na propozycję wojewody decyzją Wiecu w dniu 11 grudnia 2010.

Armia Jomsborga

Drużyna Grodu Trzygłowa od 2002 roku jest częścią Armii Jomsborga - największej na świecie, liczącej setki wojowników, armii wikingów, czy szerzej wojów wczesnośredniowiecznych. Jomsborg podzielony jest na pięć "Stormów" (ang. burza), West Storm z siedzibą w Szwecji, North Storm z siedzibą w Niemczech, South Storm z siedzibą we Włoszech, Utland Storm z siedzibą w Teksasie. Największym z nich jest East Storm, której przywódcą jest nasz Wojewoda Igor Górewicz. Pod sztandarami East Storm walczą drużyny, podzielające wizję tego co robimy nie jako hobby, ale droga życia. W Polsce poza Drużyną Grodu Trzygłowa to także Nordelag (Trójmiasto), Miklagard (Trójmiasto), Ulvborg (Białystok), a poza granicami najdziksze drużyny swoich krajów Odins Folgevenner (Francja), Ulflag (Londyn), Vinland (Kanada, Teksas).

Kontakt

Email: gorewicz@wp.pl

TRZYGŁÓW - Pokazy Historyczne
Igor D. Górewicz
tel. +48 606 955 299

REGON 812550798
NIP 852-101-62-61